• We bevorderen het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen door hen daartoe vrijheid te geven.
  • Het kind wordt gemotiveerd om zijn capaciteiten zo optimaal mogelijk te gebruiken door een kansrijke omgeving te bieden.
  • Wij bieden als school ruimte voor het maken van keuzes bij het verwerken van de leerstof zodat zij een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen.
  • Het kind wordt uitgedaagd een leertaak zelfstandig of samen tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen.
  • Leerlingen leren door met elkaar om te gaan, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Daarnaast ontdekken zij verschillen tussen mensen en ervaren zij de meeropbrengst uit de samenwerking.