Activiteiten commissie

Op onze school vervullen de ouders een belangrijke ondersteunende rol. De Ouder Activiteiten Kommissie (OAK) zorgt voor de organisatie van feesten en vieringen, projecten en schoolreis. De Ouder Activiteiten Kommissie (OAK) vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen op de Helen Parkhurst school. Elke ouder is automatisch lid van de OAK. De OAK is als vereniging een zelfstandig rechtspersoon. De OAK heeft een bestuur. Het bestuur is jaarlijks financieel en inhoudelijk verantwoording schuldig aan de leden van de OAK. Deze verantwoording wordt afgelegd in een algemene jaarvergadering, waarvoor alle ouders een uitnodiging ontvangen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het onderwijs op onze school is gratis. Toch vragen wij aan u een vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld kunnen wij de activiteiten die er op school plaatsvinden financieren en worden de kinderen op gezette en gepaste wijze getrakteerd.

De OAK beheert de gelden die zij aan vrijwillige ouderbijdrage int. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks bekeken en indien nodig bijgesteld.

Deze bijdrage is o.a. bestemd voor:
-Feesten en vieringen
-Projecten
-Schoolreis
-Sportevenementen
-TSO

Alle kinderen blijven de hele dag op school. De school biedt we Tussen Schoolse Opvang (TSO). Deze TSO wordt met behulp van vrijwillige ouders/verzorgers verzorgd. Hierdoor kunnen de kosten laag blijven. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een factuur. Meer informatie hiervoor vindt u op www.helen-parkhurst.nl/onze-school/ouders/tussenschoolseopvang U kunt dit bedrag overmaken op IBAN-nr. NL24INGB0000149162

Ik heb interesse

Wij sturen u een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarna nodigen wij u uit voor een gesprek.

MorgenInternet