Geschiedenis van de school

Onze school ligt in de wijk De Reeshof, in de deelwijk Huibeven. De school is gestart op 1 april 1985. Ooit begon deze school met 4 leerlingen! Later groeide de school mee met de wijk waarin de school zich bevindt. Op een moment telde de school 600 leerlingen. Inmiddels zitten er ruim 300 leerlingen op onze school en de verwachting is dat dit de aankomende jaren ongeveer zo zal blijven.

Waarom Helen Parkhurst

Wij zijn een basisschool waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Waar ruimte is om talenten te ontdekken en te ontwikkelen en waar een goede mix tussen zelfstandigheid en samenwerking is. Waar leerlingen en leerkrachten op een prettige manier samen het leven leren.
 

  • Iedere dag start met activiteiten waarbij zelfontplooiing, samenwerking en verbinding centraal staan.
  • Iedere ochtend wordt op niveau gewerkt aan de basisvakken rekenen, taal en lezen. Rust, effectiviteit, structuur zijn hierin essentieel.
  • ’s Middags gaan leerlingen op zoek naar hun talenten. Trots, eigen onderzoek en ruimte om te groeien staan hierin centraal

Foto’s van onze school

Ik heb interesse

Wij sturen u een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarna nodigen wij u uit voor een gesprek.

MorgenInternet